KZP2019

UWAGA! Przyjmowanie zgłoszeń prac konkursowych zostało zakończone.

Informacja dotycząca Konkursu podczas Kongresu Zdrowia Publicznego 2019

Instytut Ochrony Zdrowia wraz z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, Głównym Inspektorem Sanitarnym, Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego – PZH, Szkołą Zdrowia Publicznego CMKP, Polskim Stowarzyszeniem Naukowym Zagrożenia Cywilizacyjnego i Zdrowia Publicznego oraz Katedrą zdrowia Publicznego i Środowiskowego mają zaszczyt zaprosić na VI edycję Kongresu Zdrowia Publicznego, który odbędzie się w dniach 6–7 grudnia 2019 roku w Warszawie.

Zachęcamy naukowców oraz studentów zdrowia publicznego do przygotowania wystąpień oraz posterów, które będą prezentowane podczas kongresu. Dla autorów najlepszych prac i wystąpień przewidujemy nagrody. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba zawodowo lub naukowo zajmująca się zdrowiem publicznym.

Praca konkursowa powinna dotyczyć jednego tematu spośród:

 

1. Prezentacje

 1. Prezentacje ustne przedstawiane będą przez jednego z autorów lub, w przypadkach wyjątkowych, przez osoby wyznaczone do tego przez autorów, po wcześniejszym zawiadomieniu Komisji.
 2. Prezentacja nie może trwać dłużej niż 7 minut.
 3. Prezentacja musi być napisana i przedstawiona w języku polskim lub angielskim.
 4. Do wystąpień kongresowych zakwalifikowanych zostanie maksymalnie 35 doniesień ustnych.
 5. Do prezentacji należy dołączyć formularz zgłoszeniowy oraz streszczenie wystąpienia ustnego, któremu ma towarzyszyć prezentacja.
 6. Prezentację wraz ze streszczeniem oraz formularzem zgłoszeniowym należy przesyłać do dnia 28 listopada 2019 r. drogą mailową w formie załączników na adres Organizatora: kzp2019@ioz.org.pl.
 7. Komisja Konkursowa wyłoni prace zakwalifikowane do wystąpień kongresowych do dnia 2 grudnia 2019 r.
 8. Prezentacje, które zostaną zakwalifikowana do wygłoszenia podczas Kongresu, muszą zostać dostarczone do obsługi technicznej Kongresu na dysku USB (pendrive) przed godziną 7:30 w dniu 7 grudnia 2019 r. (drugi dzień Kongresu). Prezentacja może być zapisana w formacie PowerPoint oraz pdf.

2. Plakaty

 1. Sesja plakatowa odbywać się będzie w formie elektronicznej.
 2. Plakaty mają zawierać max 5 slajdów.
 3. Do plakatu należy dołączyć formularz zgłoszeniowy.
 4. Cyfrowe wersje plakatów w formacie pdf wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przesyłać drogą mailową w formie załączników do dnia 28 listopada 2019 r. na adres Organizatora: kzp2019@ioz.org.pl.
 5. Komisja Konkursowa wyłoni prace zakwalifikowane do wystąpień kongresowych do dnia 2 grudnia 2019 r.

3. Nagrody

Dla autorów najlepszych doniesień ustnych oraz plakatów przewidziane zostały nagrody.

 

REGULAMIN KONKURSU

Szczegółowy regulamin konkursu do pobrania: tutaj.